• DuBois Chemicals
  • Cimcool Europe - Změnit oblast
  • General English - Změnit zemi
  • WORLD
Přihlášení / registrace
Veškeré informace nebo doporučení poskytované jako součást tohoto webu mají obecnou povahu a neměli byste se na ně spoléhat v souvislosti s prováděním jakýchkoli rozhodnutí. Společnost Cimcool Industrial Products B.V. se snaží zajistit, aby všechny informace poskytované jako součást tohoto webu byly v době vložení na web správné, nezaručuje však jejich přesnost.  Společnost Cimcool Industrial Products B.V. nenese odpovědnost za žádné jednání, které podniknete v souvislosti s těmito informacemi, ani za ztrátu či poškození, které utrpíte v důsledku tohoto jednání.
 
Zveřejnění, kopírování, distribuce nebo jakékoli jednání v souvislosti s obsahem tohoto webu je přísně zakázáno a může být protiprávní.