• DuBois Chemicals
  • Cimcool Europe - Změnit oblast
  • General English - Změnit zemi
  • WORLD
Přihlášení / registrace
Zprávy, Publikace & Události

Zprávy, Publikace & Události

Udržet krok s moderními trendy je důležité.
Díky tomu můžeme být stále ve střehu, sledovat různé směry v daném odvětví a připravovat sebe i své produkty do budoucna.

Zprávy

Všichni výrobní operátoři společnosti Cimcool absolvovali kurz VAPRO

Jako součást programu kvality společnosti Cimcool se všichni členové našeho výrobního týmu zúčastnili základního kurzu pro operátory VAPRO – a to úspěšně. Výcvik začal roku 2009 a všichni účastníci obdrželi diplomy 29. září 2011.

Kurz je zaměřen na všechny stránky obsluhy výrobního zařízení. To zahrnuje výrobní postupy, řízení a údržbu. Obsažena je také matematika, fyzika a chemie. V neposlední řadě jsou důležitou částí kurzu také pravidla a předpisy zdravotní, bezpečnostní a ekologické. Výsledkem propojení teoretických a praktických znalostí je rozvoj znalostí, postojů a dovedností. To umožňuje našim operátorům hrát aktivní roli při optimalizaci výrobního procesu.

Kurz je vynikajícím odrazem politiky jakosti společnosti Cimcool. Usilujeme o trvalý růst těchto parametrů:

  • Produktivita
  • Vývoj produktů (zvyšování jakosti produktu)
  • Znalosti
  • Bezpečnost
  • Zdraví
  • Ekologie 
Zpět na Zprávy