• DuBois Chemicals
  • Cimcool Europe - Régió módosítása
  • Általános angol - Ország módosítása
  • WORLD
Bejelentkezés / Regisztráció
REACh

REACh

A Cimcool és a REACh, a GHS és a CLP

REACh

A REACh nem jelent mást, mint Kémiai anyagok Regisztrációját, Értékelését és Engedélyezését (Korlátozását). Ez egy, az Európai Unió által felállított szabályok és előírások programja. A REACh nem egyszerre kerül bevezetésre, hanem fokozatosan, évek alatt lép hatályba. (2007- 2018).

A Cimcool és a REACh
A Cimcool Ipari Termékek B.V. keverékeket előállitó vállalat. Alapanyagokat szerzünk be szállítóinktól és összekeverésükkel új termékeket (készitményeket) hozunk létre vásárlóink számára, miközben kapcsolatban maradunk beszállítóinkkal. Az előállított termék(ek)ben található és nyilvántartásba vételt igénylő anyagokat vagy a Cimcool Ipari Termékek B.V. vagy szállítóink veszik elő-nyilvántartásba.
A Cimcool Industrial Products B.V. szorosan együttműködik mind a szállítókkal, mind pedig a vásárlókkal, annak érdekében, hogy a bonyolult szabályozásnak való tökéletes megfelelést biztosítsa.
 
A Cimcool és a GHS/CLP
Olyan keverékeket összekeverő és előállító szervezetek számára, mint a Cimcool Ipari Termékek B.V., a GHS/CLP előírások és szabályozás 2015. június 1-től alkalmazandó.
A Cimcool Ipari Termékek B.V. teljes mértékben megfelel ezeknek az előírásoknak. További információk
 
 
További információ a REACh, a GHS, és a CLP-vel kapcsolaban
 
A REACh - a Kémiai anyagok Regisztrációja, Értékelése és Engedélyezése (Korlátozása).
A REACh részletes magyarázatáért, kérjük, tekintse meg az ECHA (Európai Vegyianyag-ügynökség) honlapját
 
GHS – Vegyi anyagok Osztályozásának és Címkézésének Harmonizált Rendszere
 
CLPAz anyagok és keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról
Az Európai Unió a GHS szabályozást a CLP keretében vette át.
 
MSDS – Veszélyes anyagokra vonatkozó biztonsági adatlap
A MSDS-ünkön keresztül tájékoztatjuk Önt termékeink alkotóelemeiről.
Az Ön termékeihoez szükséges MSDS-eket letöltéséhez, menjen fel a Cimcool oldalára.
 
 
Fontosabb szervezetek: